Průkazy ENB a energetické posudky

Zpracováváme průkazy energetické náročnosti budov podle zákona 406/200 Sb. o hospodaření energií, ve znění zákona 318/2012 Sb. a podle vyhlášky 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov.

Zaměřujeme se zejména na:

 • Rodinné domy
 • Bytové domy
 • Administrativní a výrobní objekty

Nabízíme výpočty pro:

 • Novostavby
 • Větší rekonstrukce
 • Prodej nebo pronájem stávajících objektů

Součástí našich průkazů je:

 • Podrobná průvodní zpráva, která popisuje a hodnotí veškeré vstupy nad rámec požadovaný vyhláškou
 • Komentář k řešení objektu dle projektu a zhodnocení, zda je projekt pro výpočet dostačující
 • V případě nedostačujících podkladů provedeme jejich doplnění tak, aby byly splněny požadavky dané zákonem (resp. vyhláškami nebo normami)
 • Vyčíslení tepelných ztrát po jednotlivých konstrukcích
 • Vyčíslení celkové tepelné ztráty objektu
 • Vyčíslení měrné potřeby tepla na vytápění a na přípravu teplé vody
 • Komentář k výsledkům výpočtu
 • Doporučení pro zlepšení energetické bilance objektu

Dodáváme průkazy nejen pro uspokojení požadavku stavebního úřadu,

ale i pro stavebníka 

Naše průkazy nejsou „hromada výpočtů“ a „nepřehledných výstupů“ –

 

Součástí našich průkazů může být:

pro novostavby:

 • Úprava předloženého projektu tak, aby byly splněny zákonné podmínky
 • Návrh opatření optimalizujících Váš projekt
 • Návrh variantních řešení s vyčíslením návratnosti zvýšené investice
 • Optimalizace řešení navržených detailů
 • Doplnění projektu o chybějící detaily, které mají vliv na energetickou náročnost objektu
 • Vyčíslení nákladů na provoz objektu
 • Srovnání nákladů na provoz objektu při různých systémech vytápění a přípravy teplé vody

pro již stojící objekty:

 • srovnání vypočtené energetické náročnosti se skutečným stavem (podle faktur za energie)
 • návrh zlepšení prvků podílejících se na energetické bilanci
 • výpočet ekonomické návratnosti investice
 • propočet ekonomické návratnosti investice při čerpání dotací z dotačních programů

 

 

 

 

Nabízíme provedení výpočtu pro:

 

– Nízkoenergetické a pasivní domy

– pomocí programu PHPP a balíčku Tepelná technika (Energie, Teplo, Area, Simulace, Ztráty) – TNI 730329, TNI 730330

– vypočteme vedení tepla v detailech (pomocí programu Area) a navrhneme vhodné řešení

– optimalizujeme tvar objektu, velikost otvorových výplní a dalších charakteristické prvky vašeho domu

 

– Nová zelená úsporám

– máme bohaté zkušenosti s přípravou podkladů pro dotaci z programu Zelená úsporám, včetně vyřízení žádostí.

– nabízíme poradenství přímo na místě, provedení výpočtu, zpracování projektové dokumentace, přípravu na podání žádosti i vyřízení celého procesu.

– nabízíme výpočty pro rekonstrukce, novostavby pasivních domů, ale také pro instalaci solárních systémů a nových zdrojů tepla na vytápění

 

– Tepelné ztráty jednotlivých místností

(pomocí programu Teplo)

 

– Simulace zatížení interiéru teplem v letním období

(pomocí programu Stabilita)

 

Průkazy ENB již od 4 000,- Kč – napište si o cenovou kalkulaci Vaší zakázky