Reference – audity, průkazy, projekty

Energetické audity, posudky, průkazy:

  • Oprávnění od roku 2002, od té doby zpracováno přes 70 energetických auditů budov a energetických technologických celků. Minimálně 85 % zpracovaných auditů bylo použito jako příloha žádosti o dotace.
  • Od července 2007 více než 75 energetických auditů (systémy nad 30 kWp) a posudků energetického auditora (menší systémy pod 30 kWp) pro výstavbu fotovoltaických elektráren pro potřeby bankovních úvěrů (oblast: Česká republika, Slovensko, Rumunsko, Bulharsko). Instalovaný výkon v těchto elektrárnách: 30 – 8.500 kWp. Celkový energetický přínos uvedený v těchto auditech je cca: 130.000 GJ/rok.
  • Od roku 2004 přes 80 posudků pro obnovitelné zdroje v rodinných domcích, které byly podporovány v rámci programů SFŽP (solární systémy, tepelná čerpadla, kotle na biomasu).
  • Od roku 2007 více než 130 průkazů energetické náročnosti budovy pro různé druhy objektů (RD, BD, administrativní budovy, větší výrobny).
  • V rámci programu Zelená úsporám provedeno 90 posudků energetické náročnosti budov – rodinné domy, bytové domy. Všechny objekty získaly dotaci.
  • V rámci Zelená úsporám zoptimalizováno 5 domů pro zařazení do kategorie PASIVNÍ dle TNI 730329. Všechny získaly dotaci.

výběr z energetických auditů:
–   GUMOTEX Břeclav a.s.
–   Město Strážnice
–   AERO Vodochody, a.s.
–   Město Veselí nad Moravou
–   ZZN Pomoraví a.s.
–   JMA Hodonín, spol. s r.o.
–   KM BETA a.s.
–   NÚLK Strážnice
–   TIMBER PRODUCTION Velké Karlovice
–   PVT Olomouc, Hodonín a České Budějovice
–   SPUŠ Hodonín
–   Swisscentrum eng. Prostějov
–   Obec Domanín (ZŠ, MŠ)
–   Obec Vnorovy (ZŠ, MŠ)
–   Obec Velká nad Veličkou (revitalizace MŠ)
–   Obec Sudoměřice (ZŠ, MŠ)
–   Hotel APLAUS Litomyšl
–   Lázně Velké Losiny
–   veřejné osvětlení Veselí nad Moravou
–   veřejné osvětlení Strážnice
–   centrální zásobování teplem – město Veselí nad Moravou